Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Zawór napełniania instalacji BA 6630

6630 1Zawór napełniania instalacji typ BA 6630 służy do automatyzacji napełniania wodnych instalacji ciśnieniowych. Wbudowany zawór antyskażeniowy typ BA zabezpiecza przed cofnięciem zwrotnym medium z obiegu grzewczego/chłodniczego do instalacji wody pitnej. Jego budowa umożliwia zgodnie z PN EN 1717 bezpośrednie podłączenie instalacji grzewczej lub chłodniczej z instalacją wody pitnej dla płynów do kategorii 4. włącznie. Wbudowany reduktor ciśnienia służy do utrzymywania właściwego i stałego ciśnienia w instalacji.
Zawór 6630 jest szczególnie przeznaczony do połączenia z filtrem grzewczym 3315 i zespołem przyłączeniowym 3200 dla uzdatniania wody. Zawór napełniania BA 6630 to sterowane mikroprocesorowo urządzenie, które dba o zachowanie właściwego ciśnienia w instalacji. W przypadku spadku ciśnienia, w sposób kontrolowany instalacja jest dopełniana do ciśnienia ustawionego na reduktorze. Jednocześnie urządzenie kontroluje czas oraz liczbę cykli napełniania. W przypadku rozpoznania przecieku, dopełnianie instalacji zostaje przerwane a na wyświetlaczu jednostki sterującej pojawia się określony komunikat.

Numer katalogowy: 6630.10.150

Katalog SYR / SPIROTECH / SAOCAL 2023 18,53 MB

6630 1

 

Rysunki CAD i podgląd w PDF

6630.dwg / 6630.pdf

6630_3200.dwg / 6630_3200.pdf

...