Zawory bezpieczeństwa SYR w instalacji z glikolem?

 
Czy zawory bezpieczeństwa SYR mogą być stosowane w instalacji z glikolem?
 

TAK!
 

Zawory bezpieczeństwa SYR mogą być stosowane w instalacji wypełnionej mieszaniną wody z glikolem.
Maksymalna zawartość glikolu nie może przekraczać 50%.
Informacje te możecie Państwo znaleźć w karcie katalogowej lub instrukcji obsługi zaworów bezpieczeństwa 8115 Solar oraz w poświadczeniu o używaniu zaworów 2115 i 1915 w mieszaninie wody z glikolem.
Maksymalne temperatury pracy zaworów bezpieczeństwa SYR:
- typ 1915 - Tmaks. = 140°C,
- typ 2115 - Tmaks. = 110°C,
- typ 8115 Solar - Tmaks. = 160°C.
 
 
1915 25 nisz2115 25 nisz8115 nisz