Zawór napełniania instalacji 6827 CA

6827Zawór napełniania instalacji 6827 CA służy do automatyzacji napełniania instalacji grzewczych. Jest to zawór klasy CA, zabezpieczający przed cofnięciem wody grzewczej do instalacji wody pitnej, zgodny z normą PN EN 1717. Umożliwia bezpośrednie połączenie instalacji grzewczej i instalacji wody pitnej, dla płynów do kategorii 3 włącznie. W skład armatury wchodzą: zawór odcinający na wejściu/wykonanie bez zaworu, zawór antyskażeniowy typ CA, reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym, manometr, króciec przyłącza manometru, kosz wyrzutowy. Wbudowany, łatwy w nastawie reduktor ciśnienia zapewnia stałe warunki napełniania i pracy instalacji grzewczej. Wkład reduktora wyposażony jest we wskaźnik nastawy ciśnienia.

Broszura zawór napełniania instalacji 6827 CA 1,4MB

Broszura zawory napełniania instalacji 1,5MB

68276828 1 2k10

Rysunki CAD i podgląd w PDF

6827.dwg / 6827.pdf