Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Zawór antyskażeniowy 6600 BA kołnierzowy

6600.65.000 zawor ba Zawór zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem typ 6600 BA kołnierzowy, zgodnie z normą PN EN1717, służy do zapewnienia zabezpieczenia płynów kategorii od 1 do 4. Kategoria 4. określa płyny, substancje szczególnie szkodliwe dla człowieka np. substancje mutagenne, rakotwórcze (środki zwalczające szkodniki).
Trzystrefowy zawór typu BA 6600 SYR składa się z dwóch systemów zaworów zwrotnych połączonych strefą ciśnienia pośredniego. W przypadku wystąpienia przepływu zwrotnego - spadku ciśnienia wejściowego, zawór opróżniający otwiera się najpóźniej, gdy ciśnienie różnicowe pomiędzy pierwszą i drugą komorą spadnie poniżej 0,14 bar.
Zawory typu BA należy stosować w wielu dziedzinach np. w gospodarstwie domowym, drukarniach, w technice laboratoryjnej i medycznej, w zakładach chemicznych i produkcji żywności.

Od roku 2022 kołnierze przyłączeniowe reduktora wykonane są ze stali nierdzewnej. W reduktorach wielkości DN65 jest po 8 otworów w kołnierzach.
Zawory 6600 BA wykonywane są w wielkościach od DN65, DN80, DN100.

Wielkość Numer katalogowy
DN65 6600.65.000
DN80 6600.80.000
DN100 6600.100.000

6600 ba zawor antyskazeniowy dn 65 80 100

 

 Wersje z kołnierzami spiżowymi dostępne były do roku 2022.

 

 

 

Broszura armatury dla dużych instalacji SYR 6247/6380/6600 1,8MB

Katalog SYR / SPIROTECH / SAOCAL 2023 18,53 MB

...

6600.65.000 zawor ba
 
Wersja dostępna od 2022 r.
 
 
 
 
 
 
6600 ba zawor antyskazeniowy dn 65 80 100
 
Wersja dostępna do 2022 r.
 
 
 
 

...

...