Zawór antyskażeniowy 6600 BA kołnierzowy

6600 ba zawor antyskazeniowy dn 65 80 100Zawór zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem typ 6600 BA kołnierzowy, zgodnie z normą PN EN1717, służy do zapewnienia zabezpieczenia płynów kategorii od 1 do 4. Kategoria 4 określa płyny, substancje szczególnie szkodliwe dla człowieka np. substancje mutagenne, rakotwórcze (środki zwalczające szkodniki).
Trzystrefowy zawór typu BA 6600 SYR składa się z dwóch systemów zaworów zwrotnych połączonych strefą ciśnienia pośredniego. W przypadku wystąpienia przepływu zwrotnego - spadku ciśnienia wejściowego, zawór opróżniający otwiera się najpóźniej, gdy ciśnienie różnicowe pomiędzy pierwszą i drugą komorą spadnie poniżej 0,14 bar.
Zawory typu BA należy stosować w wielu dziedzinach np. w gospodarstwie domowym, drukarniach, w technice laboratoryjnej i medycznej, w zakładach chemicznych i produkcji żywności.
Zawory 6600 BA wykonywane są w wielkościach od DN65, DN80, DN100.

Broszura armatury dla dużych instalacji SYR 6247/6380/6600 1,8MB

...

6600 ba zawor antyskazeniowy dn 65 80 100

 

 

 

 

 

...

...