Filtr do wody 6380 kołnierzowy (flanszowy)

6380.100.010 filtr flanszowy 2019Filtry 6380 kołnierzowe (flanszowe) są stosowane w instalacjach wody pitnej dużych przepływów. Są to zgodne z normą DIN 13443-1 filtry z półautomatycznym płukaniem wstecznym. Ze względu na wielkość przepływu znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych i wszędzie tam, gdzie występuje zwiększone zapotrzebowanie na wodę.
Filtr może być wyposażony w automat płuczący, który oczyści wkład filtracyjny w określonych przedziałach czasowych. Dodatkowo do specjalnych króćców podłączyć można przełącznik różnicowo-ciśnieniowy. Przełącznik ten uruchomi automatyczne płukanie filtra w momencie, gdy nastąpi znaczący spadek ciśnienia na wyjściu filtra.
Montaż na rurociągach poziomych, oś główna filtra pionowo.  W dolnej części znajduje się wylewka z tworzywa - kosz wyrzutowy o wielkości DN 50, umożliwiający podłączenie odpływu do kanalizacji.

Broszura filtry SYR 928kB

Broszura armatury dla dużych instalacji SYR 6247/6380/6600 1,8MB

6380.100.010 filtr flanszowy 2019