Sterowniki Saomatic X212

X212 niszRegulatory mikroprocesorowe przeznaczone są do sterowania obwodami grzewczymi z palnikami jedno- lub dwustopniowymi i pokrywają w całości potrzeby nowoczesnych małych i średnich instalacji grzewczych.

Sterowniki Saomatic X212.

Urządzenia były dostępne w sprzedaży do września 2015.

Więcej informacji pokazują ideowe schematy hydrauliczne.

Regulatory charakteryzują dwie ogólne cechy:

  • Za sterowanie odpowiedzialny jest mikroprocesor o dużych możliwościach obliczeniowych, a najnowocześniejsze skomplikowane algorytmy i praktyczne wyznaczone reguły działania zapewniają optymalne zarządzanie energią zużywanego paliwa.
  • Obsługa regulatora odbywa się zasadniczo prostymi metodami analogowymi przy zminimalizowaniu koniecznych czynności nastawczych przez właściciela danej instalacji grzewczej.

Połączenie tych dwóch przeciwstawnych funkcji gwarantuje przyjazną i bezawaryjną pracę przy możliwie najwyższym komforcie.

Sterowniki Saomatic X212 mają klawiaturę i ciekłokrystaliczny wyświetlacz aby wprowadzać nastawy i odczytywać parametry instalacji, np. temperatury obwodów grzewczych, kotła, itp. Występują w kilku wersjach oprogramowania.

 
X212 niszSAOMATIC X212rys saomatic x212SK60 nisz SK 6.0
Układ kotła wodnego na paliwo stałe z buforem akumulującym ciepło, z kotłem jednostopniowym na gaz lub olej z klasycznym rozdzielaczem, z obwodem grzewczym bezpośrednim i pogodowym obwodem grzewczym z zaworem mieszającym oraz obwodem ciepłej wody.
 
 
  
X212 niszSAOMATIC X212rys saomatic x212SK61 nisz SK 6.1
Układ kotła wodnego na paliwo stałe z buforem akumulującym ciepło, zawór obejściowy bufora, kocioł jednostopniowy na gaz lub olej z klasycznym rozdzielaczem, z pogodowym obwodem grzewczym z zaworem mieszającym oraz obwodem ciepłej wody.
 
 
 
X212 niszSAOMATIC X212rys saomatic x212SK62 nisz SK 6.2
Układ kotła wodnego na paliwo stałe z buforem akumulującym ciepło, zawór obejściowy bufora, z klasycznym rozdzielaczem, z dwoma pogodowymi obwodami grzewczym z zaworem mieszającym oraz obwodem ciepłej wody.
 
 
 
 
X212 niszSAOMATIC X212rys saomatic x212SK63 nisz SK 6.3
Kaskada dwóch kotłów jednostopniowych z zabezpieczeniem temperatury powrotu w układzie kolumny mieszającej, z dwoma pogodowymi obwodami grzewczymi i obwodem ciepłej wody użytkowej.
 
 
 
 
X212 niszSAOMATIC X212rys saomatic x212SK64 nisz SK 6.4
Układ kotła jedno lub dwustopniowego z pompą obejściową z klasycznym rozdzielaczem, z obwodem grzewczym bezpośrednim i dwoma pogodowymi obwodami grzewczymi z zaworami mieszającymi oraz obwodem ciepłej wody użytkowej.
 
 
 
X212 niszSAOMATIC X212schematX212SK80 nisz SK 8.0
Układ wiszącego kotła gazowego z kominkiem wodnym lub kotłem stałopalnym (gdy urządzenie posiada certyfikat CE w układzie zamkniętym) z kolumną mieszającą jako mini bufor, z dwoma obwodami grzewczymi z zaworem mieszającym oraz obwodem ciepłej wody.

 

...

X212 nisz

rys saomatic x212SK60 niszrys saomatic x212SK61 niszrys saomatic x212SK62 niszrys saomatic x212SK63 niszrys saomatic x212SK64 niszschematX212SK80 nisz

...

...