Sterowniki Saomatic X10 / X12 / X13

X12 reklRegulatory mikroprocesorowe przeznaczone są do sterowania obwodami grzewczymi z palnikami jedno- lub dwustopniowymi i pokrywają w całości potrzeby nowoczesnych małych i średnich instalacji grzewczych.

Sterowniki Saomatic X10, X12, X13.

Urządzenia były dostępne w sprzedaży do września 2015.

Więcej informacji pokazują ideowe schematy hydrauliczne.

Regulatory charakteryzują dwie ogólne cechy:

  • Za sterowanie odpowiedzialny jest mikroprocesor o dużych możliwościach obliczeniowych, a najnowocześniejsze skomplikowane algorytmy i praktyczne wyznaczone reguły działania zapewniają optymalne zarządzanie energią zużywanego paliwa.
  • Obsługa regulatora odbywa się zasadniczo prostymi metodami analogowymi przy zminimalizowaniu koniecznych czynności nastawczych przez właściciela danej instalacji grzewczej.

Połączenie tych dwóch przeciwstawnych funkcji gwarantuje przyjazną i bezawaryjną pracę przy możliwie najwyższym komforcie.

X10 nisz SAOMATIC X10
Układ kotła jednostopniowego z klasycznym rozdzielaczem oraz obwodem grzewczym bezpośrednim, oraz obwodem ciepłej wody użytkowej.
rys saomatic x10 nisz
X12 nisz SAOMATIC X12
Układ kotła jednostopniowego z klasycznym rozdzielaczem oraz pogodowym obwodem grzewczym bezpośrednim, oraz obwodem ciepłej wody użytkowej.
rys saomatic x12 nisz
X13 nisz SAOMATIC X13
Układ kotła jednostopniowego z klasycznym rozdzielaczem, z pogodowym obwodem grzewczym z zaworem mieszającym oraz obwodem ciepłej wody użytkowej.
rys saomatic x13 nisz

...

X12 reklX10 niszX12 niszX13 nisz

 

rys saomatic x10 niszrys saomatic x12 niszrys saomatic x13 nisz

...

...