Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Zmiękczacze SaoCal

f_180_120_15132382_00_images_husty_pliki_do_pobrania_saocal_zdjecia_saocal_wtsc_04.jpg

KORZYŚCI Z MIĘKKIEJ WODY - MIĘKKA WODA:

  • Znakomicie nadaje się do mycia i prania.
  • Przyczynia się do zredukowania kosztów obsługi instalacji.
  • Miękka woda jest przyjemniejsza w dotyku.
  • Chroni ubrania podczas prania.
  • Wymaga zużycia mniej energii podczas np. prania.
  • Pozwala oszczędzić pieniądze i przyspiesza zwrot poniesionych nakładów.

Ulotka MIĘKKA WODA 1,37MB

Aby uzyskać wodę miękką, montujemy w instalacji zmiękczacz SaoCal. Zmiękczacz powinien być zamontowany na zasilaniu, jak najbliżej wodomierza, zaraz za filtrem mechanicznym wody pitnej. Zalecamy stosować filtry typu Drufi+, Drufi+ Max, 6380 kołnierzowy.
Ograniczeniem stosowania zmiękczacza może być duża zawartość żelaza i manganu w wodzie. Substancje te powodują szybką degradację żywic, dzięki którym możemy zmiękczać wodę. W takim przypadku zamiast filtra mechanicznego zalecamy zamontowanie odżelaziacza SaoCal Fe. Oprócz funkcji usuwania żelaza/manganu, odżelaziacz działać będzie także jako filtr mechaniczny wody pitnej.

Zmiękczacz składa się z następujących elementów:

  • nowoczesny sterownik z ekranem dotykowym, zarządzający pracą całego urządzenia,
  • zawór,
  • butla z żywicą jonowymienną,
  • zbiornik na sól i solankę, z osprzętem pozwalającym na przeprowadzenie regeneracji.

nus.wyc

 


Zalecamy montaż zmiękczacza na zaworze obejściowym typu SaoCal Bypass.

 


Zmiękczacze SaoCal występują w kilku wersjach:

saocal smart kabinet

 

SaoCal 250 SMART-K - butla z żywicą "schowana" jest wewnątrz wspólnej  obudowy (kabinet) wraz ze zbiornikiem soli; urządzenie wyposażone w zawór i sterownik dedykowany dla wersji SMART.

SaoCal 250K - butla z żywicą "schowana" jest wewnątrz wspólnej  obudowy (kabinet) wraz ze zbiornikiem soli; urządzenie wyposażone w zawór i sterownik dedykowany dla wersji K.

 

SAOCAL KAB otw czerw
 
 
 
SaoCal PRO - butla z żywicą "schowana" jest wewnątrz wspólnej  obudowy (kabinet) wraz ze zbiornikiem soli.
 
 
 
 
SAOCAL simple czerw 
 
SaoCal BASICSaoCal 350-ZZ85/450-ZZ85 - butla z żywicą i zbiornik soli nie są zespolone wspólna obudową. Daje to np. większe możliwości zabudowy przy ograniczonej powierzchni w miejscu montażu. Wersje dla większych instalacji dostępne są tylko w wykonaniach BASIC.

 

 

W przypadku gdy potrzebujemy dużą ilość wody zmiękczonej lub, gdy nie możemy sobie pozwolić na przerwę w dostawie wody miękkiej, możemy zastosować układ SaoCal DUPLEX. W zależności od wersji oprogramowania, jeden sterownik będzie kierował pracą dwóch zmiękczaczy. Albo będziemy dostarczali uzdatnianą wodę z obydwu zmiękczaczy jednocześnie - układ równoległy, albo zmiękczacze będą działały na zmianę (zapewniając nieprzerwaną dostawę wody miękkiej) - układ alternatywny.

Lewait rys marcina

Zmiękczanie polega na wymianie jonowej. Jony wapnia i magnezu (będące przyczyną twardej wody) są wychwytywane i podmieniane jonami sodu przez żywicę jonowymienną Lewatit. Są to żywice monosferyczne, określane jako silnie kwaśny kationit. Żywice jonowymienne Lewatit charakteryzują się wysoką wydajnością i długą żywotnością przy bardzo małej utracie sprawności.
Pomimo tego, w pewnym momencie złoże ulegnie tzw. wyczerpaniu. Musi nastąpić jego regeneracja.

 

SAOCAL sterownik

W sterownikach zmiękczaczy SaoCal, regeneracja opiera się na metodzie objętościowej pomiaru przepływu, co oznacza, że nastąpi wtedy, gdy została pobrana określona ilość wody uzdatnionej/miękkiej. Istnieje też możliwość uruchomienia regeneracji natychmiastowej.
Żywica jest przepłukiwana w kierunku przeciwnym (niż podczas uzdatniania) – złoże jest oczyszczane, dzięki czemu łatwiej przeprowadzona zostanie wymiana jonowa przy minimalnym zużyciu soli.
Złoże żywicy przepłukiwane jest solanką pobieraną ze zbiornika z solą – "kamień" (jony wapnia i magnezu) usuwany jest ze złoża do kanalizacji.

Do zmiękczacza pobrana zostaje woda za pomocą której do ścieków usuwane są resztki kamienia, soli. Kolejny roztwór wody z solą zostaje przygotowany bezpośrednio przy następnej regeneracji z wody miękkiej. W czasie trwania cyklu przygotowania solanki, na wyjściu zmiękczacza dostępna jest woda miękka.

Do przygotowania solanki zalecamy używania soli w blokach typu Broxo Block, ewentualnie soli tabletkowej.

 

Podczas uruchomienia zmiękczacza, należy pamiętać o zmierzeniu twardości wody na zasilaniu zmiękczacza. Zmierzoną twardość wprowadzamy do pamięci sterownika. Jest to wielkość niezbędna do wyliczenia zapasu wody zmiękczonej a tym samym do określenia przez sterownik, kiedy ma nastąpić regeneracja.

 

saocal 250 smart k new
sterownik saocal smart 250 wwwsaocal smart kabinetsaocal smart pokrywasaocal smart sterowniksaocal smart naklejkaf_180_120_15132382_00_images_husty_pliki_do_pobrania_saocal_zdjecia_saocal_wtsc_02.jpgf_180_120_15132382_00_images_husty_pliki_do_pobrania_saocal_zdjecia_saocal_wtsc_04.jpgSAOCAL KAB imageSAOCAL KAB otw bableSAOCAL simple czerwSAOCAL sterownik

Trójwymiarowe, interaktywne rysunki zmiękczaczy SaoCal:

saocal 250 smart k new wymiary
Zmiękczacz SaoCal250K - rysunek PDF 3D 0,7MB
saocal 250 smart k new wymiary Zmiękczacz SaoCal 250 SMART-K - rysunek PDF 3D 7,8MB
saocal 210 wymiary Zmiękczacz SaoCal 210 - rysunek PDF 3D 4,7MB
saocal 280 wymiary Zmiękczacz SaoCal 280 - rysunek PDF 3D 4,8MB
saocal 340 wymiary Zmiękczacz SaoCal 340 - rysunek PDF 3D 4,7MB
saocal 440 wymiary Zmiękczacz SaoCal 440 - rysunek PDF 3D 4,7MB
saocal 600 800 900 wymiary Zmiękczacz SaoCal 600, 800, 900 - rysunek PDF 3D 4,4MB
saocal 1200 wymiary Zmiękczacz SaoCal 1200 - rysunek PDF 3D 4,4MB
saocal 1500 wymiary Zmiękczacz SaoCal 1500 - rysunek PDF 3D 4,5MB
saocal duplex 420 alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal 420 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 6,0MB
saocal duplex 560 alternatywny wymiary

Zmiękczacz SaoCal 560 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 6,0MB

saocal duplex 680 alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal 680 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 6,0MB
saocal duplex 880 alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal 880 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 6,0MB
saocal duplex 1200 1600 1800 alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal 1200, 1600, 1800 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 5,9MB
saocal duplex 2400 alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal 2400 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 6,0MB
saocal duplex 3000 alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal 3000 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 6,0MB
saocal duplex 420 rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal 420 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 5,9MB
saocal duplex 560 rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal 560 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 5,9MB
saocal duplex 680 rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal 680 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 9,9MB
saocal duplex 880 rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal 880 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 9,9MB
saocal duplex 1200 1600 1800 rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal 1200, 1600, 1800 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 9,8MB
saocal duplex 2400 rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal 2400 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 9,8MB
saocal duplex 3000 rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal 3000 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 9,9MB
saocal max 2000 pojedynczy wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 2000 - rysunek PDF 3D 6,1MB
saocal max 2500 pojedynczy wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 2500 - rysunek PDF 3D 6,2MB
saocal max 3600 pojedynczy wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 3600 - rysunek PDF 3D 6,2MB
saocal max 5500 pojedynczy wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 5500 - rysunek PDF 3D 6,2MB
saocal max 7200 pojedynczy wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 7500 - rysunek PDF 3D 6,3MB
saocal max 4000 duplex alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 4000 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 7,6MB
saocal max 5000 duplex alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 5000 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 7,7MB
saocal max 7200 duplex alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 7200 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 7,7MB
saocal max 11000 duplex alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 11000 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 7,8MB
saocal max 15000 duplex alternatywny wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 15000 duplex alternatywny - rysunek PDF 3D 7,8MB
saocal max 4000 duplex rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 4000 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 5,0MB

saocal max 5000 duplex rownolegly wymiary

Zmiękczacz SaoCal Max 5000 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 5,1MB
saocal max 7200 duplex rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 7200 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 5,0MB
saocal max 11000 duplex rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 11000 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 5,0MB
saocal max 15000 duplex rownolegly wymiary Zmiękczacz SaoCal Max 15000 duplex równoległy - rysunek PDF 3D 5,0MB

...