Zawór różnicy ciśnień 390/391

391 niszRegulator różnicy ciśnień 390/391 służy do utrzymania stałej ilości przepływu i różnicy ciśnień w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania, w których regulacja odbywa się poprzez zawory termostatyczne radiatorowe lub zawory strefowe. Regulator różnicy ciśnień może być również stosowany w instalacjach ciepłowniczych (zdalnego sterowania). Ponieważ w tych instalacjach ilość wody obiegowej waha się zależnie od zapotrzebowania ciepła pomiędzy wartością zerową a maksymalną, zmienia się również ciśnienie wytworzone przez pompę, odpowiednio do jej charakterystyki. Oba te zjawiska zostają dzięki zamontowaniu regulatora różnicy ciśnień zredukowane do minimum. W tym celu regulator różnicy ciśnień zostaje zainstalowany na przewodzie bocznikowym, który po stronie tłoczenia pompy łączy zasilanie z powrotem. Przy zanikającym obciążeniu instalacji i tym samym zmniejszającą się ilością cieczy w obiegu wzrasta różnica ciśnień, odpowiednio do charakterystyki pompy, aż do wytworzenia się różnicy ciśnienia, przy którym zadziała regulator różnicy ciśnień. Regulator ten utrzymuje w obiegu kotła na właściwym poziomie określoną ilość wody obiegowej i zapobiega wzrostowi różnicy ciśnień, aż do maksymalnego ciśnienia pompy.

Dlatego urządzenie posiada następujące zalety:

  • w kotłach o małej pojemności wodnej i wysokim obciążeniu powierzchni grzewczej unika się niebezpieczeństwa miejscowego przegrzania i można przy tym zrezygnować z montażu dodatkowej pompy w obiegu kotła,
  • przy kotłach stalowych unika się, dzięki efektowi domieszania, korozji niskotemperaturowej, powodowanej dopływem zbyt zimnej wody powrotnej, dzięki czemu różnica ciśnień może tylko w nieznacznym stopniu wzrosnąć powyżej wartości ciśnienia, wynikającej z charakteru instalacji,
  • nie powstają też szumy na zaworach regulacyjnych i pompie.

391 nisz390 nisz

 

...

...

...