Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Zawór antyskażeniowy 6800 CA

ca niszZawór zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem 6800 typ CA, zgodnie z normą PN EN1717, służy do zapewnienia zabezpieczenia płynów aż do kategorii 3 włącznie. Kategoria 3 to płyny, substancje stanowiące pewne zagrożenie dla człowieka.
Zawory typu CA należy stosować w wielu dziedzinach np. automaty z napojami, salony fryzjerskie, maszyny samopłuczące kotły, agregaty do gotowania, urządzenia czyszczące instalacje z napojami, obwody chłodzenia aparatów rentgenowskich, kuchenne podłączenia węży do płukania, zawory napełniania instalacji grzewczych (woda bez inhibitorów), sterylizatory do dezynfekcji materiałów do pakowania.

ca nisz

 

Rysunki CAD i podgląd w PDF

6800.dwg / 6800.pdf

Trójwymiarowe, interaktywne rysunki zaworów antyskażeniowych 6600 BA:

6800 CA dn15 zawor antyskazeniowy

Zawór antyskażeniowy 6800 CA DN 15 - rysunek PDF 3D 621kB

6800 CA dn20 zawor antyskazeniowy Zawór antyskażeniowy 6800 CA DN 20 - rysunek PDF 3D 665kB

...

...