Zawór antyskażeniowy 6600 BA mini

MiniBA niszZawór zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem typ 6600-mini BA jest mniejszą wersją zaworu 6600. Obudowa mieszcząca wkład antyskażeniowy BA wykonana jest z tworzywa wysokiej jakości (wykonanie standardowe). Posiada zawory odcinające na wejściu i wyjściu.

MiniBA nisz

 

Rysunki CAD i podgląd w PDF

6600 mini.dwg / 6600 mini.pdf

Trójwymiarowe, interaktywne rysunki zaworów antyskażeniowych 6600 mini BA:

6600 BA mini dn15 zawor antyskazeniowy

Zawór antyskażeniowy 6600 mini BA DN 15 rysunek PDF 3D 3,5MB

...

...