Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

Kotły gazowe

Kotły AURIGA, są to kotły wyposażone w nowoczesne atmosferyczne palniki gazowe. Kotły mogą współpracować z różnymi sterownikami elektronicznymi w zależności od potrzeb użytkownika i rodzaju instalacji hydraulicznej. W przypadku potrzeb dysponujemy częściami zamiennymi.
 
AURIGA XG nisz
Auriga XG
Typoszereg ośmiu kotłów AURIGA XG o mocach 15,4 - 66,5 kW pokrywa zakres najczęściej stosowanych urządzeń grzewczych w budownictwie. Kocioł wyposażony jest w atmosferyczny iniekcyjny palnik gazowy z elektronicznym zapłonem. Kotły są przystosowane do spalania gazu Gz50 lub gazu płynnego. Mogą one współpracować z grzejnikami radiatorowymi i konwekcyjnymi oraz w podłogowych instalacjach grzewczych. Mogą być stosowane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
 
 
Auriga MP nisz
Auriga MPE
Typoszereg pięciu kotłów AURIGA MPE o mocach 80 - 133 kW pokrywa zapotrzebowanie na ciepło i/lub ciepłą wodę użytkową dla budownictwa wielorodzinnego. Kocioł składa się z dwóch identycznych wymienników żeliwnych wraz z atmosferycznymi iniekcyjnymi palnikami gazowymi z zapłonem elektronicznym. Każdy z wymienników jest podłączony poprzez pompę do rozdzielacza hydraulicznego, dzięki czemu następuje odpowiednie przekazywanie ciepła do obiegu grzewczego. Podwójny wymiennik ciepła umożliwia dopasowanie wytwarzania ciepła do aktualnych potrzeb. Po włączeniu palnika pierwszego wymiennika jest odmierzany czas opóźnienia do włączenia palnika drugiego wymiennika. Regulacja czasu opóźnienia umożliwia dopasowanie kotła do instalacji oraz oszczędność w zużyciu gazu. Kotły są przystosowane do spalania gazu Gz50 lub gazu płynnego. Mogą one współpracować z grzejnikami radiatorowymi i konwekcyjnymi oraz w podłogowych instalacjach grzewczych. Mogą być stosowane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

AURIGA XG nisz
Auriga MP nisz

...

...

...