Zabezpieczenie termiczne 5067

5067 niszZabezpieczenie termiczne 5067 instalacji służy do zabezpieczania kotłów na paliwo stałe w instalacjach grzewczych wyposażonych w zawory termostatyczne zgodnie z Normą Polską PN-EN303-5. Szczególnie polecane jest do kotłów, które nie są wyposażone w wymiennik chłodzący.
Zawór zabezpieczenia termicznego 5067 składa się z następujących części: zaworu zwrotnego, reduktora ciśnienia, sterowanego termicznie zaworu napełniającego i wyrzutowego, czujnika temperatury z kapilarą.
Zawór redukcyjny jest połączony z siecią wodną, wyjście sterowanego termicznie zaworu napełniającego podłączone jest do przewodu powrotnego kotła, jak pokazano to na rysunku obok. Do przewodu zasilającego podłączony jest zawór wyrzutowy i gorąca woda z instalacji grzewczej wypływa, dzięki czemu ochładza się 5067 schemat 72kocioł.
Pojedyncze zabezpieczenie termiczne może zabezpieczyć kocioł o maksymalnej mocy 100kW.

Dnia 8 lipca 2009 r weszło w życie rozporządzenie zezwalające na montaż kotłów na paliwo stałe do mocy 300kW,  do zasilania instalacji grzewczych wodnych systemu zamkniętego. Warunkiem jest wyposażenie kotła w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła.

Broszura zabezpieczenia termiczne 3065/5067 1,07MB

5067 nisz

 

Rysunki CAD i podgląd w PDF

5067_20_000.dxf / 5067_20_000.pdf

5067 schemat 72

...