Zabezpieczenie termiczne 3065

3065 niszZabezpieczenie termiczne wypływu 3065 służy do temperaturowego zabezpieczenia kotłów na paliwo stałe w instalacjach grzewczych wyposażonych w zawory termostatyczne zgodnie z Normą Polską PN-EN303-5.
Na rysunku obok pokazano montaż zaworu na wejściu zimnej wody do chłodnicy w kotle na paliwo stałe. Montaż zabezpieczenia termicznego na wejściu do wężownicy chroni go przed zakamienieniem, zapewniając długą żywotność. Zimna woda przepływająca przez chłodnicę pośrednio chłodzi przegrzany kocioł. Dzięki temu maksymalna temperatura wody, w tego typu instalacjach wynosząca 100°C, nie zostaje przekroczona.
Pojedyncze zabezpieczenie termiczne może zabezpieczyć kocioł o maksymalnej mocy 100kW.

3065 schemat 72Dnia 8 lipca 2009 r weszło w życie rozporządzenie zezwalające na montaż kotłów na paliwo stałe do mocy 300kW, do zasilania instalacji grzewczych wodnych systemu zamkniętego. Warunkiem jest wyposażenie kotła w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła.

Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Broszura zabezpieczenia termiczne 3065/5067 1,07MB

3065 nisz3065p nisz

 

Rysunki CAD i podgląd w PDF

3065_20_000.dxf / 3065_20_000.pdf

3065 schemat 72

 

...