Zespół bezpieczeństwa SYROBLOC 322/323/324

323 niszZespoły bezpieczeństwa typ 322/323/324 służą do zabezpieczania zamkniętych elektrycznych podgrzewaczy wody przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia. Zespoły nadają się szczególnie do wiszących na ścianie podgrzewaczy wody. W przypadku ogrzewania wody w zbiorniku powyżej 60°C i zdalnych baterii kranowych zaleca się stosowanie zespołu 323.3 lub 324.3 z zaworem mieszającym.
Zespół bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa oraz przyłącze wyjściowe z ogrzewacza są pochromowane. Membranowy zawór bezpieczeństwa posiada możliwość odpowietrzania. Zespoły bezpieczeństwa 323 - 324 mogą być oczywiście wyposażone w zawór mieszający (zdjęcie obok).
Dostępne typy armatury opisano w karcie katalogowej.
zespół bezpieczeństwa SYR 324W przypadku uszkodzenia siedziska zaworu bezpieczeństwa w wyniku złych warunków czystości wody, naprawa może być przeprowadzona małym nakładem czasu pracy przez montaż głowicy wymiennej 2116. Zespół bezpieczeństwa typu 323 może być przez wymianę przyłączy wyposażony w reduktor ciśnienia typu 314.1 tworząc zespół 324.

323 nisz324 nisz

 

...