Zawór antyskażeniowy 6600 BA

6600 max oW niszZawór zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem typ 6600 BA, zgodnie z normą PN EN1717, służy do zapewnienia zabezpieczenia płynów kategorii od 1 do 4. Kategoria 4 określa płyny, substancje szczególnie szkodliwe dla człowieka np. substancje mutagenne, rakotwórcze (środki zwalczające szkodniki).
Trzystrefowy zawór typu BA 6600 SYR składa się z dwóch systemów zaworów zwrotnych połączonych strefą ciśnienia pośredniego. W przypadku wystąpienia przepływu zwrotnego - spadku ciśnienia wejściowego, zawór opróżniający otwiera się najpóźniej, gdy ciśnienie różnicowe pomiędzy pierwszą i drugą komorą spadnie poniżej 0,14 bar.
Zawory typu BA należy stosować w wielu dziedzinach np. w gospodarstwie domowym, drukarniach, w technice laboratoryjnej i medycznej, w zakładach chemicznych i produkcji żywności.
Zawory 6600 BA wykonywane są w wielkościach od DN15 do DN50 w dwóch rodzajach: z zaworami odcinającymi i bez zaworów odcinających.

Broszura armatury dla dużych instalacji SYR 6247/6380/6600 1,8MB

6600 max oW nisz6600 max mW nisz

 

 

 

 

 

Rysunki CAD i podgląd w PDF

6600_bez_zaw_dn15.dwg / 6600_bez_zaw_dn15.pdf

6600_bez_zaw_dn20.dwg / 6600_bez_zaw_dn20.pdf

6600_bez_zaw_dn25.dwg / 6600_bez_zaw_dn25.pdf

6600_bez_zaw_dn32.dwg / 6600_bez_zaw_dn32.pdf

6600_bez_zaw_dn40.dwg / 6600_bez_zaw_dn40.pdf

6600_bez_zaw_dn50.dwg / 6600_bez_zaw_dn50.pdf

6600_z_zaw_dn15.dwg / 6600_z_zaw_dn15.pdf

6600_z_zaw_dn20.dwg / 6600_z_zaw_dn20.pdf

6600_z_zaw_dn25.dwg / 6600_z_zaw_dn25.pdf

6600_z_zaw_dn32.dwg / 6600_z_zaw_dn32.pdf

6600_z_zaw_dn40.dwg / 6600_z_zaw_dn40.pdf

6600_z_zaw_dn50.dwg / 6600_z_zaw_dn50.pdf

Trójwymiarowe, interaktywne rysunki zaworów antyskażeniowych 6600 BA:

6600 BA dn15 zawor antyskazeniowy

Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 15 bez zaworów odcinających - rysunek PDF 3D 2,5MB

6600 BA dn20 zawor antyskazeniowy Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 20 bez zaworów odcinających - rysunek PDF 3D 3,2MB

Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 25 bez zaworów odcinających - rysunek PDF 3D ???MB

6600 BA dn32 zawor antyskazeniowy Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 32 bez zaworów odcinających - rysunek PDF 3D 2,7MB
6600 BA dn40 zawor antyskazeniowy Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 40 bez zaworów odcinających - rysunek PDF 3D 2,7MB

Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 50 bez zaworów odcinających - rysunek PDF 3D ???MB

Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 15 z zaworami odcinającymi - rysunek PDF 3D ???MB

Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 20 z zaworami odcinającymi - rysunek PDF 3D ???MB

Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 25 z zaworami odcinającymi - rysunek PDF 3D ???MB

Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 32 z zaworami odcinającymi - rysunek PDF 3D ???MB

Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 40 z zaworami odcinającymi - rysunek PDF 3D ???MB

Zawór antyskażeniowy 6600 BA DN 50 z zaworami odcinającymi - rysunek PDF 3D ???MB

...