SPIROVENT Superior S600

spirovent superior s600 p

Separator podciśnieniowy SPIROVENT Superior S600 przeznaczony dla instalacji do 325m3 o ciśnieniu roboczym 2,5-6 bar. Separatory podciśnieniowe SPIROVENT Superior są urządzeniami sterowanymi elektronicznie. Obsługa odbywa się poprzez łatwy w obsłudze elektroniczny sterownik z kolorowym ekranem dotykowym. Separatory podciśnieniowe usuwają powietrze (gazy) z instalacji w sposób ciągły, aż do zupełnego odpowietrzenia instalacji. Urządzenie sprawdza ilość gazów w zładzie instalacji i podejmuje pracę tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Separatory podciśnieniowe SPIROVENT Superior S600 mogą być stosowane w instalacji wypełnionej mieszaniną wody z glikolem.
Maksymalna zawartość glikolu nie może przekraczać 40%.

Wersje z uzupełnianiem (dopełnianiem) instalacji:
-B - uzupełnianie poprzez zbiornik pośredni, pełniący również funkcję zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym,
-R - uzupełnianie bezpośrednie.

Dla instalacji chłodniczych należy zamawiać separatory S600 wyposażone w specjalną izolację - numer katalogowy z oznaczeniem „I”.
Dostępne urządzenia: MV06A50I, MV06B50I, MV06R50I.

Docelowo maja zastąpić separatory Spirovent Superior S6.

Sterowniki separatorów Spirovent Superior S400/S600 mają możliwość podłączenia do sieci internetowej LAN lub WLAN (opcja; za pomocą modułu wi-fi, który należy zamówić osobno). Podłączenie sterownika do sieci internetowej umożliwia podgląd i zdalne zarządzanie sterownikiem (poprzez specjalną aplikację). Umożliwia  też  aktualizację oprogramowania i zapewnia użytkownikowi uzdatniacza dużo szersze wsparcie techniczne ze strony instalatora i/lub producenta sterownika (po podłączeniu sterownika do sieci należy w jego opcjach wyrazić zgodę na transmisję danych oraz zdalne wsparcie producenta). Aby móc skorzystać z serwisu, należy się w nim zarejestrować.

Serwis internetowy sterowników Spirovent Superior S400/S600.

Powietrze w instalacjach wodnych jest powodem wielu problemów. Jakość wody w znaczący sposób wpływa na trwałość i sprawność elementów systemów ciepłowniczych i chłodniczych. Powietrze w wodzie powoduje hałasy, szumy, korozję, złe przekazywanie ciepła, źle ogrzane lub nieodpowiednio klimatyzowane pomieszczenia, niepotrzebnie przyspieszone zużycie elementów, awaryjność instalacji, powtarzające się uszkodzenia i usterki. W konsekwencji ogólnie złe funkcjonowanie systemu powodujące niezadowolenie użytkowników, reklamacje oraz większe koszty obsługi i konserwacji.
Rozwiązaniem jest SPIROVENT Superior - podciśnieniowy separator mikropęcherzy powietrza, opracowany specjalnie do odpowietrzania systemów ciepłowniczych i chłodniczych w wysokich budynkach gdzie:

 • wysokość statyczna instalacji ciepłowniczej ponad urządzeniem grzewczym przekracza 15m,
 • wysokość statyczna instalacji chłodniczej ponad urządzeniem chłodzącym przekracza 5m,
 • poniżej tych poziomów skuteczne są separatory pracujące w oparciu o różnicę temperatur, przepływowe standardowe SPIROVENT,
 • skuteczny mechanizm odpowietrzania,
 • możliwość pracy w instalacji grzewczej i chłodniczej,
 • częstotliwość odpowietrzania regulowana przez zegar elektroniczny,
 • możliwość zdalnego sterowania odpowietrzaniem z centralnego komputera przez styk bezpotencjałowy,
 • możliwość stosowania w instalacjach do 325m3,
 • niski poziom hałasu.

Korzyści stosowania SPIROVENT Superior:

 • przedłużona żywotność elementów instalacji,
 • optymalne przekazywanie ciepła,
 • ograniczona czasowo konieczność regulacji przy pierwszym napełnianiu,
 • eliminacja korozji i kawitacji pomp powodowanych zwykle przez gazy zawarte w wodzie,
 • cicha, wydajna praca instalacji,
 • prosta obsługa.

Ulotka Spirovent Superior S600 735kB

Ulotka separatory podciśnieniowe Spirovent Superior S400/S600 1,0MB

 spirovent superior s600 pspirovent superior s600 fspirovent superior s600 l

 

 

 

 

 

superior zakres stosowania 2018 montaz suprior superior dzialanie superior