2312 wwwZespoły zabezpieczające typu 2312 / 2312 Multibloc służą do zabezpieczania przed przekroczeniem ciśnienia w zamkniętych podgrzewaczach wody. Zabudowanie w zwartej formie armatur w zespołach 2312 umożliwia bardzo racjonalny i szybki montaż. Zabezpiecza podgrzewacz wody przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia (zawór bezpieczeństwa) i przepływem zwrotnym wody.
Zespół 2312 składa się z: reduktora ciśnienia typu 312 Compact z siatką ochronną o oczkach 0,25 mm (nastawa 1,5 - 5,5 bar), zaworu zwrotnego, membranowego zaworu bezpieczeństwa typu 2115N wyposażonego w odporne na uszkodzenia siedzisko ze stali nierdzewnej. Montaż przy pomocy złączek zaciskowych.
Armatura 2312 może występować w dwóch odmianach: 2312 i 2312 Multibloc, która zawiera dodatkowe przyłącze dla wody zimnej i przyłącze przeponowego 2312 multibloc wwwnaczynia wzbiorczego.
Nastawy zaworów bezpieczeństwa: 6, 8, 10 bar.
Wielkość: DN20.

Porada: SYROBLOC - czyli jak szybko, pewnie i bezpiecznie podłączyć zasobnik ciepłej wody?

Porada: Kapiący zawór bezpieczeństwa - błąd w instalacji czy wadliwe urządzenie?

Karta katalogowa zespołu bezpieczeństwa 2312 488kB
Instrukcja obsługi zespołu bezpieczeństwa 2312 ???kB

2312 www2312 multibloc www

Rysunki CAD i podgląd w PDF

...

...