Zawory do napełniania instalacji służą do automatyzacji napełniania instalacji czynnikiem. Woda, którą napełniany jest układ, musi spełniać wymogi normy dla wody instalacyjnej. Jednym z występujących problemów jest zbyt wysoka twardość wody, dlatego też warto rozważyć uzupełnianie zładu wodą sieciową  z powrotu obiegu pierwotnego, gdy mamy taką możliwość (wymiennikownia).
Gdyby jednak zdarzyło się, że warunki zasilania (np. zbyt niskie ciśnienie na powrocie obiegu pierwotnego) nie pozwalają napełnić instalacji grzewczej, do dopełniania możemy użyć wody z sieci wody zimnej. Doprowadzona ona będzie do powrotu obiegu wtórnego i zastosować tutaj musimy zawór antyskażeniowy co najmniej klasy CA, czyli SYR 6827, a w przypadku zbyt twardej wody – zmiękczacz 3200 z zaworem 6628 BA.
 
2128

Woda grzewcza w instalacji powinna być odpowiedniej odpowiedniej jakości. Szczególnie ważna jest twardość. Twarda woda (ze względu na kamień kotłowy) stanowi duże zagrożenie zwłaszcza dla wymiennika i wielu urządzeń w instalacji. W broszurze dotyczącej zaworów napełniania instalacji znajdują się rysunki, w których układ napełniany jest wodą uzdatnioną, pochodzącą z sieci ciepłowniczej. Na powrocie obiegu pierwotnego (sieć ciepłownicza) montowany jest przewód doprowadzający czynnik grzewczy do powrotu obiegu wtórnego. Na przewodzie tym instalujemy zawór napełniania instalacji SYR 2128 lub reduktor ciśnienia SYR 6243 z zaworem zwrotnym (nie zapominając o zaworach odcinających).

Broszura zawory napełniania instalacji 1,5MB

6243
3200

Instalacja grzewcza napełniania i uzupełniania jest przeważnie wodą zimną z sieci. Ponieważ najczęściej jest ona twarda, najprostszym rozwiązaniem problemu twardej wody jest założenie zmiękczacza wody grzewczej SYR 3200. Aby uniknąć przepływów zwrotnych z instalacji CO do instalacji wody zimnej użytkowej, zaleca się montaż zaworu antyskażeniowego klasy BA. Zawór napełnienia instalacji SYR 6628 Plus pozwala w wygodny sposób napełnić instalację do wymaganego ciśnienia, przy jednoczesnej, odpowiedniej ochronie antyskażeniowej (wkład klasy BA).

Broszura uzdatniacz wody grzewczej SYR 3200 1,4MB

6628 Plus
 
ZAWORY NAPEŁNIANIA INSTALACJI
 
Montaż zaworów napełniania instalacji. Wybór zaworu uzależniony jest od rodzaju instalacji i czynnika grzewczego.
 
6630 1 Zawór napełniania instalacji BA 6630 firmy SYR to sterowane mikroprocesorowo urządzenie, które dba o zachowanie właściwego ciśnienia w instalacji. W przypadku spadku ciśnienia, w sposób kontrolowany instalacja jest dopełniana do ciśnienia ustawionego na reduktorze. Jednocześnie urządzenie kontroluje czas oraz liczbę cykli napełniania. W przypadku rozpoznania przecieku, dopełnianie instalacji zostaje przerwane a na wyświetlaczu jednostki sterującej pojawia się określony komunikat.
6628 Plus Zawór napełniania instalacji BA 6628 Plus firmy SYR umożliwia bezpośrednie podłączenie instalacji grzewczej i instalacji wody pitnej, dla płynów do kategorii 4 włącznie. Wbudowany reduktor ciśnienia utrzymuje nastawione na nim, stałe ciśnienie wyjściowe, zapewniając wymagane warunki przy napełnianiu i podczas normalnej pracy instalacji grzewczej. Najnowsza wersja zaworu napełniania klasy BA posiada zawory odcinające na wejściu i wyjściu oraz dodatkowe króćce, umożliwiające podłączenie manometru i pomiar ciśnienia różnicowego. Całość zamknięta jest w ochronnej izolacji z pianki.
6827 bez Zawór napełniania instalacji SYR 6827 CA to zawór klasy CA, zabezpieczający przed cofnięciem wody grzewczej do instalacji wody pitnej. Umożliwia bezpośrednie połączenie instalacji grzewczej i instalacji wody pitnej, dla płynów do kategorii 3 włącznie. W skład armatury wchodzą: zawór odcinający na wejściu/wykonanie bez zaworu, zawór antyskażeniowy typ CA, reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym, manometr, króciec przyłącza manometru, kosz wyrzutowy. Wbudowany, łatwy w nastawie reduktor ciśnienia zapewnia stałe warunki napełniania i pracy instalacji grzewczej. Wkład reduktora wyposażony jest we wskaźnik nastawy ciśnienia.
2128 Zawór napełniania instalacji SYR 2128 stosuje się do automatycznego napełniania instalacji grzewczych. Składa się z reduktora ciśnienia zabezpieczonego siatką, zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego i manometru. Zastosowany reduktor ciśnienia jest nowoczesną konstrukcją, która umożliwia łatwą nastawę ciśnienia napełniania oraz łatwy serwis.