Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń w większych instalacjach

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MAGNET

Podciśnieniowe separatory powietrza

Separatory SPIROVENT SUPERIOR

Separator powietrza na obrotowej flanszy

Separator powietrza SPIROVENT RV2

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń SPIROTRAP MB3

Zawory bezpieczeństwa SYR

Zawory bezpieczeństwa 1915/2115/8115

Usuwanie magnetytu/zanieczyszczeń i powietrza

Separator powietrza i zanieczyszczeń SPIROCOMBI MAGNET

Dobór zaworów bezpieczeństwa

Program doboru zaworów bezpieczeństwa SYR

MultiSafe KLS 3000 / KS 3000 / LS

KLS3000 seitlich R nisz

MultiSafe KLS 3000 to urządzenie do instalacji wody pitnej w jedno- i dwurodzinnych domach, które umożliwia:

 • elektrodynamiczną obróbkę wody dla ochrony przed zawapnieniem (zakamienieniem) urządzeń,
 • ochronę przed uszkodzeniami instalacji wodnej,
 • system zarządzania i kontroli pracy urządzenia,
 • elektryczne sterowanie odłączeniem instalacji wody pitnej,
 • możliwość podłączenia filtrów systemu DRUFI 2315 oraz innych urządzeń uzdatniających,

Urządzenie ma czytelny wyświetlacz serwisowy ułatwiający obsługę (np. wskazania zużycia wody).
Elektrodynamiczna obróbka wody zapobiega odkładaniu się wapnia w instalacji domowej. Elektroniczny układ kontrolny potrafi rozpoznać pęknięcie rury bądź też trwałą, niepożądaną utratę wody lub nieszczelność. Przy przekroczeniu zaprogramowanej wartości poboru wody MultiSafe odcina dopływ wody do instalacji. Możliwa jest szczególna ochrona instalacji podczas dłuższej nieobecności w domu po włączeniu funkcji "Urlop". Zarządzanie i bieżąca kontrola systemu jest obrazowana na dużym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, a jej zakres może być programowany stosownie do życzeń konkretnego użytkownika. (np. wskazania zużycia wody z uwzględnieniem pokazywania trendów względem poprzedniego roku, funkcje związane z konserwacją i obsługą okresową, wyświetlanie informacji o konieczności wykonania serwisu, itp). Montaż urządzenia może być wykonany z użyciem dowolnej flanszy systemu DRUFI DN20, DN25 lub DN32.
Innym urządzeniem posiadającym moduł ochrony przed wyciekiem jest Protect 2420.


 
KS3000 wyciete niszMultiSafe KS 3000to urządzenie do instalacji wody pitnej w jedno- i dwurodzinnych domach, które umożliwia:
 • elektrodynamiczną obróbkę wody dla ochrony przed zawapnieniem (zakamienieniem) urządzeń,
 • system zarządzania i kontroli pracy urządzenia,
 • wskazania zużycia wody.
Urządzenie ma czytelny wyświetlacz serwisowy ułatwiający obsługę.
Elektrodynamiczna obróbka wody zapobiega odkładaniu się wapnia w instalacji domowej. Zarządzanie i bieżąca kontrola systemu jest obrazowana na dużym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, a jej zakres może być programowany stosownie do życzeń konkretnego użytkownika (np. wskazania zużycia wody z uwzględnieniem pokazywanie trendów względem poprzedniego roku, funkcje związane z konserwacją i obsługą okresową, wyświetlanie informacji o konieczności wykonania serwisu, itp). Montaż urządzenia może być wykonany z użyciem dowolnej flanszy systemu DRUFI DN20, DN25 lub DN32.

 
LS wyciete niszMultiSafe LSto urządzenie do instalacji wody pitnej w jedno- i dwurodzinnych domach, które umożliwia:
 • ochronę przed uszkodzeniami instalacji wodnej,
 • system zarządzania i kontroli pracy urządzenia,
 • elektryczne sterowanie odłączeniem instalacji wody pitnej,
 • możliwość podłączenia filtrów systemu DRUFI 2315 oraz innych urządzeń uzdatniających,
 • wskazania zużycia wody.
Urządzenie ma czytelny wyświetlacz serwisowy ułatwiający obsługę.
Elektroniczny układ kontrolny potrafi rozpoznać pęknięcie rury bądź też trwałą, niepożądaną utratę wody lub nieszczelność. Przy przekroczeniu zaprogramowanej wartości poboru wody MultiSafe odcina dopływ wody do instalacji. Możliwa jest szczególna ochrona instalacji podczas dłuższej nieobecności w domu przez włączenie funkcji "Urlop". Zarządzanie i kontrola systemu jest obrazowana na dużym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, a jej zakres może być programowany stosownie do życzeń konkretnego użytkownika (np. pokazywanie zużycia wody z uwzględnieniem trendów względem poprzedniego roku, funkcje związane z konserwacją i obsługą okresową, wyświetlanie informacji o konieczności wykonania serwisu, itp). Montaż urządzenia może być wykonany z użyciem dowolnej flanszy systemu DRUFI DN20, DN25 lub DN32.
Innym urządzeniem posiadającym moduł ochrony przed wyciekiem jest Protect 2420.

KLS3000 seitlich R niszKS3000 wyciete niszLS wyciete nisz2401 LS nisz

...

...

...