Powietrze znajdujące się w systemie zawiera tlen, będący przyczyną korozji elementów stalowych.
Korozja jest głównym powodem zanieczyszczeń w instalacji.
W reakcji tlenu i stopów żelaza powstaje magnetyt Fe3O4. Ma on postać czarnego proszku, który ma własności magnetyczne. Pod wpływem utrzymującej się obecności tlenu, magnetyt przechodzi w bardziej objętościowy hematyt Fe2O3.
 
brud nisz
 
 
Korozja powoduje straty energii, wzrost kosztów utrzymania i przedwczesną wymianę elementów instalacji. Cząstki magnetytu, hematytu, muliste frakcje, resztki spawów, opiłki metali mogą się przyczynić do nieprawidłowej pracy a nawet zablokowania systemu grzewczego lub chłodniczego (np. osadzając się na ścianach rur i zmniejszając ich przekrój).
 
 
Problemy i uszkodzenia wynikające z zanieczyszczeń w instalacji:
  • wysokie koszty obsługi instalacji,
  • hałasy w instalacji,
  • zakłócenia cyrkulacji wody w instalacji,
  • obniżenie wydajności pomp, a często ich uszkodzenie lub zniszczenie,
  • częste naprawy, reklamacje i zgłoszenia do firm odpowiedzialnych za serwis.
jakosc spirotrap
straty cisnienieAby uniknąć kłopotów związanych z zanieczyszczeniami w instalacji, stosuje się (np. przed pompą obiegową) skośne filtry siatkowe. Niestety ich skuteczność jest mocno ograniczona wielkością oczek siatki (zazwyczaj 0,25 mm). Co więcej, jeżeli filtr skośny wyłapie dużą ilość zanieczyszczeń, może zablokować przepływ w instalacji. Zmusi to użytkownika do czyszczenia filtra, co wiązało się będzie z postojem instalacji i koniecznością spuszczenia wody przynajmniej z części układu!
 

spirotrap mos
Rozwiązaniem w tej sytuacji jest montaż separatora zanieczyszczeń SPIROTRAP. Separator ten jest w stanie wyłapywać nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia - w tym cząsteczki hematytu - przy minimalnych stratach ciśnienia.
A centralna separacja zanieczyszczeń pozwoli nam uchronić instalację przed wieloma usterkami. Jednocześnie usunięcie zgromadzonych w komorze kolekcyjnej zanieczyszczeń nie oznacza postoju instalacji i utraty całej wody instalacyjnej.